www.mg4155.com-mg4355 cc线路检测-点击进入

文章详情

灯座量规有哪些

日期:2020-09-26 07:58
浏览次数:687
摘要:灯座量规 符合标准:GB1483.1-2008;IEC60061-3:2004. 产品用途:用于对灯头灯座的基本参数和尺寸进行检验。 E27灯mg4355 1 通规 7006-27B-1 2 止规 7006-28A-1 3 接触性能规 7006-50-1 4 防意外接触量规 7006-51A-2 5 防意外接触量规 7006-51-2 6 焊锡高度规 7006-27C-1 E5灯mg4355 1 通规 7006-25D-1 ...
灯座量规

符合标准:GB1483.1-2008IEC60061-3:2004.

产品用途:用于对灯头灯座的基本参数和尺寸进行检验。

E27灯mg4355

1    通规                7006-27B-1        

2    止规                7006-28A-1        

3    接触性能规     7006-50-1          

4    防意外接触量规    7006-51A-2        

5    防意外接触量规    7006-51-2          

6    焊锡高度规     7006-27C-1        

E5灯mg4355

1    通规              7006-25D-1     

2    止规              7006-25E-1

E5灯座量规

1    通规              7006-25F-1

1    止规              7006-25G-1     

E10灯mg4355

1    EP10灯头止规   7006-28-7 

2    EP10通规    7006-37-1 

3    EY10通规    7006-7-1   

4    E10通规              7006-27A-2

E10灯座量规

1    通规              7006-25-7 

2    止规              7004-26-4 

E12灯mg4355

1    通规              7006-27H-1     

2    止规              7006-28C-1

3    附加止规     7006-27J-1

4    接触性能规  7006-32-1 

E12灯座量规

1    通规              7006-25C-1

2    止规              7006-26B-1

3    接触性能规  7006-32A-1

E17灯mg4355

1    通规              7006-27K-1

2    止规              7006-28F-1

3    接触性能规  7006-26D-1     

E17灯座量规

1    通规              7006-25H-1     

2    止规              7006-26C-1

3    接触性能规  7006-26E-1

 

E26灯mg4355    

E26通规     7006-27D-3

E26止规     7006-29L-4

E26d防意外接触量规      7006-29A-2

E26接触性能规  7006-29-3

E26d参考直径23mm通规     7006-29B-2

E26d参考直径13.2mm通规  7006-29C-2

E26d参考直径10.4mm通规  7006-29D-1

E26d附加止规   7006-27E-2

E26灯座量规    

E26d通规    7006-29K-1

E26止规     7006-26A-2

E26通规     7006-25B-2

E26d接触性能量规   7006-29G-3

E26d纸线型金属保护层接触性能量规 7006-29H-3

E26d接触规 7006-29M-1

E26d相对位置接触规(0.79)   7006-29F-1

E26d相对位置接触规(3.17)   7006-29F-1

E26d防意外接触量规      7006-29J-1

E26d接触性能规 7006-25J-1

E26d间接触径向量规  7006-29E-1   

E系列:E5灯mg4355,E10灯mg4355,E11灯mg4355,E12灯mg4355,E14灯mg4355,E17灯mg4355,E26灯mg4355,E26d灯mg4355,E27灯mg4355,E39灯mg4355,E40灯mg4355等.

 B系列:B15d灯mg4355,B22d灯mg4355,BA9灯mg4355等;

 G系列:G4灯mg4355.G5灯mg4355,G9灯mg4355,G13灯mg4355,Gu10灯mg4355,GU5.3灯mg4355,GX53灯mg4355,GY6.35灯mg4355,GZ10灯mg4355,GU4灯mg4355等。

XML 地图 | Sitemap 地图