www.mg4155.com-mg4355 cc线路检测-点击进入

案例详情

杭州明苑照明电器有限企业从我司订购两套灯mg4355

日期:2020-07-03 17:20
浏览次数:0
摘要:杭州明苑照明电器有限企业从我司订购两套灯mg4355

8月1日杭州明苑照明电器有限企业从我司订购两套灯mg4355

E14灯mg4355
E14灯头通规 7006-27F-1
E14灯头止规 7006-28B-1
E14灯头防意外接触量规 7006-55-1
E14S1灯头通规 7006-27G-1
E14灯头接触性能量规 7006-54-1
E14灯头扭力测试量规 IEC60968Fig2 

E27灯mg4355

E27灯头通规 7006-27B-1
E27灯头止规 7006-28A-1
E27S1灯头通规 7006-27C-1
E27灯头接触性能量规 7006-50-1
E27灯头防意外接触量规 7006-51A-2
E27灯头防意外接触量规51*39 7006-51-2
E27灯头扭力测试量规 IEC60968Fig2

 

XML 地图 | Sitemap 地图